dolina luizy

Musza koncertowa na Wagmostawie: in memoriam

0 Comments

Przetrwała komunizm, przetrwała pierwsze 16 lat polskiego kapitalizmu państwowego, zburzono ja dopiero niedawno, jakiś rok, dwa lata temu. Po prostu nagle pewnego dnia to miejsce ...

Awantura o ochronę przyrody i mój spacer z Wojtusiem

Po zaproponowaniu stworzenia parku krajobrazowego: Chcemy powołania Parku Krajobrazowego Lubuskiego PrzełomuOdry po to by chronić cenna przyrodę wokół Zielonej Góry. Jako przykład podająPoznań czy Gorzów ...

Dolina Luizy- możliwe miejsce na zielone błonia miasta

Rys. Proponowane nowe tereny zielone Zielona Góra, częściowo ze względu na swoją nową ludność napływową, reprezentującą kulturę typową dla plebejskiej mentalności prowincjuszy z terenów niezurbanizowanych, ...

O zniszczeniu zabytkowego domu kąpielowego na ul. Źródlanej

Wróciwszy na święta do miasta wybrałem się na przejażdżkę rowerem po okolicy. Wjechałem w ulice Źródlaną i zdębiałęm z oburzenia. Gdzie stary szachulcowy budynek przy ...

A możeby tak spiętrzyć Gęśnik i wzorem Łodzi zrobić w Zielonej Górze rzeczkę?

Fot. To ten potok byłby spiętrzony i tworzyłby rzeczkę. Dziś jest zabetonowany na dnie kanału, po spiętrzeniu wypełniałby cały kanał. W Łodzi myślą odważnie. Czemu ...

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy DOLINA GĘŚNIKA

Proponowany Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy w Zielonej Górze PODSTAWOWA KARTA INFORMACYJNA 1. Nazwa robocza zespołu: Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy DOLINA GĘŚNIKA 2. Lokalizacja: wschodnie obrzeża miasta Zielona Góra 3. ...