aglmomeracja płocka

Propozycja stworzenia 300-tysięcznej aglomeracji Płocka na bazie infrastruktury kolei

0 Comments

Adam Fularz, 2007 Niniejszy dokument ocenia przyczyny upadku obsługi koleją miasta i aglomeracji Płock oraz przedstawia propozycję strategii mającej na celu wykorzystanie kolei dla rozwoju ...