infant industries

Argument infant industry w rozwoju i wspieraniu działalności organizacji pozarządowych

0 Comments

Adam Fularz Ekonomiści często mówią o tzw. argumencie infant industries(przemysłów wykluwajacych się) jeśli chcą zobrazować konieczność zaangażowania środków publicznych w pobubudzenie danego sektora. Argumet infant ...

Argument infant industry w rozwoju i wspieraniu działalności organizacji pozarządowych

Ekonomiści często mówią o tzw. argumencie infant industries (przemysłów wykluwających się) jeśli chcą zobrazować konieczność zaangażowania środków publicznych w pobudzeniowe danego sektora. Argument infant industries ...