wagmostaw

20 lat walk o odbudowę Wagmostawu

0 Comments

Oto odpowiedź na pismo mojej mamy do inspekcji robotniczo- chłopskiej z epoki poprzedniego totalitaryzmu.  O odbudowie Wagmostawu już się robi głośno. Poniżej- Wagmostaw przed objęciem ...

Zabytek nad Wagmostawem ofiarą zielonogórskich przeciwników zabytków

Wagmostaw jest czymś więcej niż tylko zapuszczonym fragmentem przedwojennej świetności tego miasta. „Każda kolejna ekipa, ta sama lipa”- chciałoby się powtórzyć hasło z wczorajszej feministycznej ...

Wagmostaw – szczezła ruina świetności Gruenbergu

O Wagmostawie nie chce się pisać, bo ileż można. Kiedyś, lata temu, przechodząc tamtędy do pracy, spotkałem grupę niemieckich turystów komentujących los najpiękniejszego zakątka miasta. ...

Musza koncertowa na Wagmostawie: in memoriam

Przetrwała komunizm, przetrwała pierwsze 16 lat polskiego kapitalizmu państwowego, zburzono ja dopiero niedawno, jakiś rok, dwa lata temu. Po prostu nagle pewnego dnia to miejsce ...

Dolina Luizy- możliwe miejsce na zielone błonia miasta

Rys. Proponowane nowe tereny zielone Zielona Góra, częściowo ze względu na swoją nową ludność napływową, reprezentującą kulturę typową dla plebejskiej mentalności prowincjuszy z terenów niezurbanizowanych, ...

A możeby tak spiętrzyć Gęśnik i wzorem Łodzi zrobić w Zielonej Górze rzeczkę?

Fot. To ten potok byłby spiętrzony i tworzyłby rzeczkę. Dziś jest zabetonowany na dnie kanału, po spiętrzeniu wypełniałby cały kanał. W Łodzi myślą odważnie. Czemu ...