listopad 2011 Archive

Zaproszenie z galerii BWA ZG | koncert MNSL

Zapraszamy w czwartek 1 grudnia o godzinie 19:00 na koncert MNSL. Audio: http://mnsl.tumblr.com/ MNSL – zielonogórski producent znany wcześniej jako Monosylabikk. W 2007 roku wydał ...

Spotkanie klubu obrońców i miłośników kolei szprotawskiej

Serdecznie wszystkich witam. W poniedziałek, 28 listopada 2011 o godz. 19:45 w pizzerni „Carramba”, ul. Francuska w Zielonej Górze, odbędzie się otwarte spotkanie miłośników kolei ...

Zaproszenie na wernisaż – Helena Zadreyko – Pro Arte | 25.11.2011

Galeria PRO ARTE Okręgu Zielonogórskiego ZPAP zaprasza na otwarcie wystawy HELENA ZADREYKO – ARTYSTKA I MUZA Wernisaż, z udziałem Autorki, odbędzie się 25 listopada 2011 ...

Wystawa: Demokracja Bezpośrednia: lepsza czy gorsza gospodarka?

Against the terrestiasl television market closure

Dear economists, let us stop supporting the terrestial media market closure! In Polish media market there is a ologopoly on the terrestial private TV market. ...

Apel o przysłanie misji sprawdzającej poprawność danych GUS

Warsaw, 18-11-2011To The Eurostat Instytut Ekonomiczny Appeal: Fact- finding Eurostat mission should be organised to visit Polish Governmental Central Statistical Office Opening quotes: „I almost ...

Wg szacunków, polskie media lokalne są w jedynie ok. 20-25 % niezależne od władz

Porządek medialny w Polsce może i powinien budzić trwogę. Wiele osób z mojego środowiska nie czyta niemal żadnych mediów polskojęzycznych poza społecznościowymi, ich gazety codzienne ...

„Kultura fizyczna i sport w Zielonej Górze”- debata, 23.11.2011 na UZ w Ziel. Górze

Z A P R O S Z E N I E Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta „Zielonogórskie Perspektywy” ma zaszczyt zaprosić na XXXVIII spotkanie otwarte ...

Zaproszenie z BWA ZG | 20 lat Instytutu Sztuk Wizualnych UZ

Serdecznie zapraszamy na wystawę Przybysze i tubylcy – 20 lat Instytutu Sztuk Wizualnych UZ.Otwarcie w piątek 18 listopada o godzinie 19:00.Wystawa będzie czynna do 4.12.2011. ...

Samorządy w erze dynamicznego rozwoju lotnictwa

Polskie niebo zostało w maju roku 2004 otwarte dla konkurencji. Zakończono tym samym epokę ograniczonych umowami bilateralnymi duopoli na polskim rynku lotniczym. W szybkim okresie ...

Następna strona »