Agnieszka Grzybek » Bartłomiej Kozek » Dariusz Szwed » Demokracja » Przemyśl » Zrównoważony rozwój

Zieloni: Ogłoszenie referendum w sprawie przemyskiego rynku to wielki sukces lokalnej społeczności

0 Comments

Przewodniczący Zielonych, Agnieszka Grzybek i Dariusz Szwed, zachęcają mieszkanki i mieszkańców Przemyśla do pójścia do urn 26 kwietnia i zadecydowania o losach przemyskiego rynku. To jedna z najważniejszych w ciągu ostatnich lat kwestii związanych z kształtowaniem przestrzeni publicznej w mieście.

– Przykład Przemyśla jest symptomatyczny dla całej dyskusji o modernizacji w Polsce – mówi Agnieszka Grzybek. – Władze miasta chciały przeforsować swoją wizję renowacji rynku: wyciąć drzewa i spłaszczyć unikatowy w skali Europy pochyły rynek. Tym razem jednak spotkały się z niespotykaną do tej pory reakcją mieszkanek i mieszkańców. W liczącym niespełna 70 tysięcy osób mieście ponad 6 tysięcy podpisało wniosek o referendum w tej istotnej dla lokalnej społeczności sprawie. Co więcej, pomimo początkowego oporu władz, dzięki naciskom mediów i opinii publicznej udało się doprowadzić do referendum. Odpowiednio wysoka frekwencja jest warunkiem uznania jego wyników przez władze miasta. Dlatego zachęcamy mieszkanki i mieszkańców Przemyśla, aby w najbliższą niedzielę udali się do komisji wyborczych i oddali swój głos na miasto dla ludzi!

– Podstawą zrównoważonego i trwałego rozwoju jest aktywne uczestnictwo społeczności lokalnej w podejmowaniu decyzji dotyczących dobra wspólnego, jakim jest miasto – dodaje Dariusz Szwed. – Miasto to ludzie a lekceważenie opinii mieszkańców nie służy budowie nowoczesnego społeczeństwa. Podstawowym zadaniem władz jest zachęcanie i ułatwianie ludziom aktywnego uczestnictwa w procesie modernizacji. To zwiększa zaufanie i kapitał społeczny oraz podnosi atrakcyjność miasta – dla mieszkańców i dla inwestorów. Przemyślanie pokazują, jak ważna jest demokracja i nasze w niej uczestnictwo. To pozytywny sygnał dla całej Polski – jesteśmy tu gospodarzami, zależy nam na jakości życia w mieście i chcemy decydować o naszej wspólnej przyszłości.

– 26 kwietnia pokażmy, że nie jest nam wszystko jedno! – dodaje Bartłomiej Kozek, sekretarz generalny Zielonych, kandydat do Parlamentu Europejskiego z listy PdP CentroLewica w okręgu podkarpackim. – Od poziomu naszego uczestnictwa zależy, czy nasze zdanie będzie wiążące dla władz miasta. Nie dajmy sobie wmówić, że demokracja polega na tym, by raz na 4 lata zagłosować i potem pozwolić wybranym przedstawicielkom i przedstawicielom na robienie tego, co im się podoba. Demokracja nie działa bez naszej kontroli i ciągłego uczestnictwa. Dlatego pokażmy, że chcemy wspólnie kształtować nasze miasto.

By


Readers Comments (0)