Demokracja » Przemyśl » Przestrzeń publiczna

List Otwarty do Przezydenta Przemyśla ws. Rynku

0 Comments

Szanowny Panie Prezydencie!

Zwracam się do Pana z listem otwartym w sprawie przemyskiego Rynku. Bardzo ucieszyła mnie inicjatywa samych mieszkanek i mieszkańców o przeprowadzenie referendum o kształcie tego centralnego dla miasta miejsca.

Przemyski Rynek pozytywnie wyróżnia się na tle wielu innych podobnych miejsc – wiem, bowiem byłem długoletnim mieszkańcem Przemyśla i okolic. W sprawach tak istotnych jak sposób zagospodarowania bodaj najważniejszego miejsca w całym mieście nie wystarczą skromne konsultacje społeczne – należy posłużyć się instytucją referendum, w której same mieszkanki i mieszkańcy miasta zdecydują o kształcie przestrzeni publicznej.

Nie można zasłaniać się w tej sprawie kosztami – jeśli publiczny grosz ma zostać wydany na rozwiązania, które nie usatysfakcjonują osób najbardziej nimi zainteresowanymi, to wystawi to nie najlepszą cenzurkę władzom miasta.

Inicjatywa społeczna, organizująca się wokół pomysłu na referendum stanowi bezprecedensowy przykład ożywienia społeczeństwa obywatelskiego w mieście – mieście, które do tej pory nie słynęło ze społecznej aktywności. Nie warto, by opinia kilku tysięcy mieszkanek i mieszkańców miasta, chcących przeprowadzenia referendum w sprawie, którą uznają za ważną, zostało zlekceważone.

Mam nadzieję, że władze miasta Przemyśla ustanowią decyzją o przeprowadzeniu referendum w sprawie Rynku pozytywny precedens, który kolejne miasta w kraju będą stosować przy najważniejszych inwestycjach architektonicznych na ich terenie. Mógłbym wtedy śmiało powiedzieć to, co już dziś czuję – jestem dumny z bycia Przemyślakiem.

Z poważaniem – Bartłomiej Kozek, Sekretarz generalny Zielonych 2004

By


Readers Comments (0)