ekologia

Problemy społeczne – wpływ na zdrowie

0 Comments

Większość spośród najbardziej szkodliwych zanieczyszczeń z pojazdów
mechanicznych trafia do organizmu wraz z wdychanym powietrzem, dzięki czemu
dostają się głęboko do płuc powodując zniszczenie delikatnych komórek. Na
przykład ozon, który jest bardzo silnym utleniaczem, niszczy komórki ścianek
płuc powodując przedostawanie się płynów do płuc. Pewne grupy osób są bardziej
narażone na szkodliwy wpływ zanieczyszczenia ozonem: osoby poniżej 25 roku
życia, a w szczególności dzieci, osoby cierpiące na astmę oraz 10% ogólnej
populacji, które z nieznanych przyczyn są dwukrotnie bardziej niż pozostałe
osoby podatne na szkodliwe działanie ozonu.
Pyły zawieszone w powietrzu
stanowią również czynnik potęgujący dolegliwości związane z różnymi chorobami.
Ogólnoeuropejskie badania dowiodły, że powodują wzrost liczby hospitalizacji
osób cierpiących na astmę oraz przewlekłe choroby płuc. Mogą prowadzić
jednocześnie do zakłóceń w pracy płuc oraz potrzeby zażywania większych dawek
lekarstw przez astmatyków. Wiążą się również ze wzrostem dolegliwości układu
oddechowego, np. przeziębień, bólów gardła i zapalenia zatok.

Smog powstający w zimie łączony jest z szeregiem dolegliwości
zdrowotnych objawiających się, między innymi, poprzez częstsze przyjęcia osób
cierpiących do szpitali, większą częstotliwość występowania chorób układu
oddechowego, wzmożoną nieobecność w pracy, a nawet wzrost śmiertelności.
Ponieważ jednak równocześnie wzrasta poziom zanieczyszczeń różnymi substancjami
trudno jest ocenić jednoznacznie, która z nich powoduje największe szkody.
Badania wykazały związek pomiędzy podniesionym poziomem zanieczyszczeń
dwutlenkiem azotu a występowaniem kaszlu i przekrwień u dzieci oraz
spotęgowaniem trudności w oddychaniu pośród osób cierpiących na astmę.
Przeprowadzono również badania, które wskazują, że mieszkańcy terenów
zlokalizowanych w pobliżu dróg, gdzie występuje wysoki poziom dwutlenku azotu,
są szczególnie narażeni na dolegliwości układu oddechowego.

Międzynarodowe Centrum Badań nad Nowotworami przy Światowej Organizacji
Zdrowia ocenia, że niektóre rodzaje zanieczyszczeń występujących w spalinach
samochodowych są rakotwórcze. Spośród nich za szczególnie szkodliwe dla zdrowia
uważa się benzen i cząsteczki powstające przy spalaniu paliwa. Stwierdzono
bezpośredni związek pomiędzy zanieczyszczeniem benzenem a wzrostem
zachorowalności na raka. Wg niektórych ekspertów nie ma bezpiecznego poziomu
skażenia powietrza benzenem. Uznano obecna paliwa jako produkty o
nieakceptowanym poziomie toksyczności i koniecznym jest aby rafinerie
ograniczyły w nich poziom benzenu i innych węglowodorów aromatycznych.

Gerald Jones z Ministerstwa Zdrowia Wielkiej Brytanii zwrócił uwagę na
relacje pomiędzy wysokimi koncentracjami dwutlenku azotu a wzrostem
śmiertelności. Tlenki azotu łatwo rozpuszczają się we krwi i przez to głęboko
penetrują do ludzkiego organizmu stając się powodem dolegliwości układu
oddechowego a wg ostatnich doniesień mogą działać rakotwórczo.
Nie od dziś
wiadomo, że tlenek węgla emitowany w spalinach łączy się z hemoglobiną zawartą
we krwi i utrudnia jej prawidłowe krążenie, co powoduje dolegliwości związane z
układem krążenia, sercem, centralnym układem nerwowym. Najczęstszym symptomem
obecności tlenku węgla są bóle głowy ale dość powszechne są przypadki nagłej
śmierci spowodowanej tym gazem.

Ruch samochodowy jest nie tylko odpowiedzialny za wysokie stężenie
zanieczyszczenia powietrza w miastach i w pobliżu dróg ale również sama emisja
zanieczyszczeń odbywa się tuż pod naszymi nosami, na poziomie ulic, a dokładniej
na poziomie oddychania. Co więcej, często przebywamy w miejscach o szczególnie
wysokim poziomie ryzyka, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest wyjątkowo
wysokie. W miejscach takich jak ruchliwe drogi, podziemne i nadziemne parkingi
samochodowe, tunele i okolice stacji benzynowych, poziom zanieczyszczenia
powietrza może być kilkudziesięciokrotnie wyższy niż średnia dla całych obszarów
miejskich. Jednym z miejsc charakteryzujących się szczególnie wysokim poziomem
ryzyka jest sam samochód. Poziom substancji lotnych pochodzenia organicznego
oraz dwutlenku azotu wewnątrz samochodów kilkakrotnie przewyższa ich poziom w
otoczeniu.

Badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego oszacowali, że z powodu spalin
corocznie umiera w USA 70 000 ludzi. Z szacunków WHO wynika, że w Europie umiera
rocznie 80 000 ludzi na choroby wywołane skażeniem powietrza przez ruch
samochodowy.

CYTAT ZA „Alternatywna polityka transportu w Polsce wg zasad ekorozwoju, 1999

By


Readers Comments (0)