Kożuchów

Multimedialna wizyta w kożuchowskiej farze

0 Comments

Kościół parafialny pw. NMP w Kożuchowie– został on wybudowany w XIII wieku jako skromna, kamienna, jednonawowa budowla (wg legendy miał powstać z fundacji Bolesława Krzywoustego już w 1125 roku). Wielokrotne przebudowy, modernizacje,
rozbudowy spowodowały że dzisiaj kościół jest trzynawową budowlą z kamienia i cegły. Główna bryła kościoła utrzymana jest w stylu gotyckim, wieża i jej dach prezentują styl barokowy natomiast sklepienie nawy oraz prezbiterium
przebudowane zostało w epoce renesansu. (wg Wikipedii)

By


Readers Comments (0)