lubuskie » Łagów » Terra Lebus » zamek » Ziemia Lubuska

Na tropie minionej świetności. Część III- szczezły blask Łagowa

1 Comments


Łagów- podobno perła Ziemi Lubuskiej, wyróżniony np. ujęciem w kolekcji kilkunastu najpiękniejszych panoram przedwojennej Rzeszy (jej reprodukcja- powyżej), to w istocie przykład dewastacji urokliwego miasteczka pod polskim panowaniem. Konserwator zabytków chyba spał głębokim snem, gdy asfaltowano zabytkowe brukowane uliczki, gdy zburzono za komuny aż połowę ledwie 120-metrowej starówki w tym mieście (tak tak, pod murami zamkowymi także były domy, dziś jest tam parking).
Nie odtworzono zabytkowych wnętrz łagowskiego zamku- dziś nie ma tam po co wchodzić. Nie ma tam żadnego muzeum prezentującego wygląd zamkowych wnętrz, bo ich już dziś nie ma. Bo po co? Zabytkowy, porośnięty przed wojną bluszczem zamkowy dziedziniec mający ongiś studnię w środku, nakryto dziś przeszklonym dachem. Jak gdyby średniowieczne zamki miały przeszklenia dziedzińców.

Łagów nadaje się do rewitalizacji. Trzeba odtworzyć dawną nawierzchnię ulic i placów, postawić dawne latarnie, odbudować zniszczoną pierzeję łagowskiej mini-starówki, odrestaurować zamkowe wnętrza przywracając im średniowieczny klimat, stworzyć muzeum na zamku, zamknąć centrum dla ruchu tranzytowego, zrewitalizować zabudowę całego centrum, tak aby wyglądało tu jak przed laty.

z witryny www.zamkipolskie.com

z witryny www.zamkipolskie.com

Nieistniejąca zabudowa po obu stronach uliczki, po II wojnie zburzono jedną z pierzej pod parking.

Wnetrza zamku, z witryny www.zamkipolskie.com

Wnętrza zamku

Dziedziniec przed II wojną, z witryny www.zamkipolskie.com

Dzidzieniec dziś przeszklono. Z witryny www.zamek-lagow.pl

Brama Polska w 1980 roku. Dziś wygląda mniej zabytkowo.


Widok z zamkowej wieży, z witryny www.zamek-lagow.pl

Zamek obecnie. (wikimedia)

By


Readers Comments (1)

  1. Anonymous says:

    Nie wiem kto dał Ci prawo do komentowania a raczej totalnej krytyki tej miejscowości, jesli nie zauważyłaś mamy XXI wiek i choc w kilku kwestiach zgadzam się z Toba nie ma mozliwości powrotu do dawnych czasów, nigdzie jest tak jak było i w Łagowie również nie będzie tak jak było przed stu laty.