Komunikacja dla Aglomeracji

W Polsce likwiduje się naziemne metro

0 Comments

Warszawa, 10.05.2010 Szanowni Państwo, To oburzające że Polska należy do dwóch krajów Europy które mają politykę transportową rodem sprzed półwiecza. Jako ekonomista rzadko, bardzo rzadko ...

Propozycja urbanizacji z wykorzystaniem Szybkiego Tramwaju i SKM

Oto nowa, bardziej całościowa propozycja ekologicznie zrównoważonej suburbanizacji Zielonej Góry poprzez tworzenie urbanizacji linearnej wzdłuż linii kolejowych które stałyby się częścią systemu Zielonogórskiego Tramwaju Szybkiego ...

Zielonogórski Szybki Tramwaj umożliwi zdrową urbanizację podmiejską

Przylep, Igor Przybylski, akryl na płótnie, 2006 Podobno brak terenów pod zabudowę w Zielonej Górze. Zaproponujmy więc model zrównoważonego ekologicznie wyjścia Zielonej Góry z pierścienia ...

Komunikacja dla Aglomeracji Trójmiasta Lubuskiego- wyliczenia z 2002 r.

Wstęp Przedstawiony w niniejszym opracowaniu zarys utworzenia systemu SKM w Trójmieście Lubuskim jest najważniejszym zadaniem transportowym w rozwoju województwa lubuskiego. Kolej aglomeracyjna kursowałaby w korytarzu ...

Zielonogórski Szybki Tramwaj osią aglomeracji

Aby umożliwić terytorialną ekspansję Zielonej Góry, potrzebny jest system transportu zbiorowego który to umożliwi. By Zielona Góra mogła się rozwinąć poza swe obecne granice, potrzebny ...