Propozycje

Dlaczego likwidacja śródmiejskiego odcinka sieci kolejowej może wygenerować do 300 mln strat?

1 Comments

Dlaczego likwidacja śródmiejskiego odcinka sieci kolejowej może wygenerować do 300 mln strat?
Adam Fularz, Instytut Ekonomiczny Zielona Góra

 •         Rentowność podsystemu szynowej komunikacji regionalnej jest pochodną gęstości zaludnienia wokół stacji linii kolejowych
 •          Odcinek śródmiejski w Ziel. Górze (dworzec PKS- al. Wojska Polskiego) w teorii ekonomicznej jest bodaj najbardziej obiecującym odcinkiem w skali województwa- największa liczba mieszkańców w strefie oddziaływania linii w przeliczeniu na 1 km
 •          Postęp prac w Poznaniu- budowa szybkiego tramwaju łączącego największe osiedla (trasa PST) z dworcem kolejowym. Linia także omija historyczne centrum miasta, kształtując nowe, wokół dworców PKP / PKS
 •         Tylko w Rosji na większą skalę likwiduje się jeszcze systemy miejskiego i podmiejskiego transportu szynowego. W krajach starej UE- generalna zmiana polityki transportowej. Samochód przestał być widziany jako rozwiązanie problemów transportowych. Powoduje upadek centrów miast i niekontrolowane rozlewanie się urbanizacji.
 •          W ramach przebudowy/ budowy ul. Aglomeracyjnej można pozostawić torowisko, dostosowując je do wprowadzenia kolei miejskiej (np. ogrodzone płotem, jak w Wielkiej Brytanii, lub murem).
 •          Możliwość zakupu i użytkowania taboru dostosowanego do warunków miejskich. W Zwickau, mieście 70-tysięcznym, na ulice śródmieścia wprowadzono spalinowe autobusy szynowe dostosowując pojazdy do wymogów ruchu miejskiego (dzwonki tramwajowe, inne, bezpieczniejsze hamulce)
 •          Likwidacja torowiska spowoduje w przyszłości konieczność zwiększenia dopłat do działalności operacyjnej przewoźników kolejowych realizujących przewozy regionalne. Z tytułu mniejszej frekwencji (zależącej od liczby ludności w polu oddziaływania przystanków na sieci kolejowej) można szacować stratę rzędu 20- 30 mln PLN rocznie. Wartość korytarza linii transportu szynowego o podobnych parametrach w obszarze tak intensywnej urbanizacji to nawet 100 mln PLN/km, co daje ok. 220 mln PLN jako koszty utraconych korzyści z likwidacji tego niewykorzystanego od lat 50-tych w ruchu pasażerskim odcinka.      
 •          Więcej: http://www.kolejmiejska.zielonogorska.pl/

By


Readers Comments (1)

 1. Mikopol says:

  Jako wielki miłośnik transportu szynowego szczerzę życzę sukcesu Waszej inicjatywie!