informacja

Apel do sponsorów: Szkoła Mediów

0 Comments

Drodzy przyjaciele,

Szukamy wsparcia dla działu reklamowego Szkoły przy Gazecie Poselskiej. Jest to inicjatywa naszego wydawnictwa która rośnie coraz szybciej.

Historia i misja

Przez lata obywaliśmy się bez poszukiwania sponsorów i darczyńców. Publikacje jednak się rozrosły, posiadamy dziś tytuły w każdym większym mieście kraju. Okazało się to konsumować znaczne zasoby finansowe i ludzkie. Chcemy także utrzymać- bardzo kosztowne w produkcji wydanie poświęcone sprawom ekonomicznym i historycznym- Gazetę Poselską. Wydanie musi być przekształcone w fundację, co pociąga dodatkowe koszty.

Cele

Chcemy utrzymać i rozwijać program praktyk i staży w Szkole, praktycznie szkoląc chętne osoby w zakresie podstaw biznesu wydawniczego w dobie kryzysu ekonomicznego, technologii komputerowych, economic literacy, finacial literacy. Szkoła się rozrosła, ma instytuty których utrzymanie przekracza możliwości wydawnictwa. Wymusza to konieczność zmian organizacyjnych.

Warunki działania

Tereny na których działamy są nacechowane wysokim ubóstwem. Na tle reszty kontynentu wyróżnia je, zmieniająca się ku wielokulturowości, ale wciąż jednak silna, jednorodność rasowa i kulturowa. Prowadzenie mediów zawierających także treści zróżnicowane kulturowo, mediów dbających o mniejszości, jest coraz bardziej kosztowne. Obecnie już narażamy producentów telewizyjnych rynków mniejszościowych na straty, nie mogąc należycie szybko finansować kosztów transmisji ich produkcji multimedialnych. Przebudowa sieci portali lokalnych wyczerpuje już nasze możliwości finansowe.

Fot. Tytuły jakie przygotowuje Szkoła Mediów

Drodzy przyjaciele,
Szukamy wsparcia dla działu reklamowego Szkoły Mediów przy Radiotelewizji Polskiej. Jest to inicjatywa naszego wydawnictwa która rośnie coraz szybciej.
Historia i misja
Przez lata obywaliśmy się bez poszukiwania sponsorów i darczyńców. Sieć jednak się rozrosła, posiadamy dziś tytuły w każdym większym mieście kraju. Okazało się to konsumować znaczne zasoby finansowe i ludzkie. Chcemy także utrzymać- bardzo kosztowne w produkcji wydanie poświęcone sprawom ekonomicznym i historycznym- Gazetę Poselską. Wydanie musi być przekształcone w fundację, co pociąga dodatkowe koszty.
Cele
Chcemy utrzymać i rozwijać program praktyk i staży w Szkole Mediów przy Radiotelewizji, praktycznie szkoląc chętne osoby w zakresie wydawania gazet, nadawania telewizyjnego, dziennikarstwa fotograficznego, dziennikarstwa mediów drukowanych, technologii komputerowych, economic literacy, finacial literacy. Szkoła się rozrosła, ma instytuty których utrzymanie przekracza możliwości wydawnictwa.
Warunki
Tereny na których działamy są nacechowane wysokim ubóstwem wśród przedstawicieli wielu mniejszości, zwłaszcza na obszarach które cechuje silna jednorodność rasowa i kulturowa. Prowadzenie mediów zawierających także treści zróżnicowane kulturowo, mediów dbających o mniejszości, jest coraz bardziej kosztowne. Obecnie już narażamy producentów telewizyjnych rynków mniejszościowych na straty, nie mogąc należycie szybko finansować kosztów transmisji ich produkcji multimedialnych. Przebudowa sieci portali lokalnych wyczerpuje już nasze możliwości finansowe.
Konieczność zmian
Zmiany demograficzne wymuszają na szkole zmianę oferty programowej- nie mogąc odseparować treści dla dorosłych bądź starszych wiekiem, i nie chcąc pomijać części populacji Radiotelewizja wprowadza audycje dla młodszej populacji, co wymaga odseparowania tych treści od witryn przeznaczonych dla starszej części populacji, mogących zawierać treści niewskazane dla osób młodszych. Wymaga to prowadzenia osobnej telewizji, co podnosi koszty działania.
Fot. Tytuły jakie przygotowuje Szkoła Mediów

By


Readers Comments (0)