informacja

Gazeta Poselska- akcja fundraisingowa – płatność on-line

0 Comments

Z ostatnich dni: Wielka powódź wokół Stadionu Narodowego

Gazeta Poselska -Recent News Widget, more on the issue in Warsaw edition
Drodzy Czytelnicy!
opóźnienia w dziedzinie reform instytucji w wielu sektorach gospodarki sięgają już dwóch dekad w odniesieniu choćby do sąsiednich krajów, np. Czech. Kryzys jest nie tyle jakimś nieprzewidzianym wypadkiem, co konsekwencją lat zaniedbań. Wydaje się że nie ma środków, poza pieniędzmi politycznymi, na niezależne instytucje. Ja osobiście głowię się jak pozyskać środki dla Instytutu Ekonomicznego na kampanie informacyjne dla władz regionalnych, mogące powstrzymać lokalne samorządy od demontażu rozmaitych elementów infrastruktury, co czego coraz częściej dochodzi.
Są to coraz bardziej kosztowne kampanie, a listy email nie wystarczają. W planach mam kampanię na rzecz ocalenia dawnego międzynarodowego portu lotniczego w Krzywej koło Jeleniej Góry. Sądzę że w warunkach gospodarczych Czech czy RFN funkcjonowałby. Nie wspominając o tysiącach km linii kolejowych, które w tamtych krajach nadal znajdują klientów i tworzą miejsca pracy- tutaj próbowałem się upominać jedynie o gospodarczo najcenniejsze fragmenty sieci, niestety- w wielu miastach nawet nie trafiłem do prasy. Być może myślenie w kategoriach “tamtych” systemów gospodarczych tym w Polsce skutkuje?
Chcemy wydać serię publikacji regionalnych dla władz lokalnych i lokalnych społeczności. Nagłośnić podstawowe cywilizacyjne problemy. Być może poskutkuje to zaniechaniem działań rozbiórkowych i demontażowych różnych fragmentów infrastruktury, wciąż cennej jako złom. Bardzo szkoda szybkiej magistrali kolejowej Berlin- Wrocław, którą ekspresy „Latający Ślązak” jeździły w bodaj 3-krotnie krótszym czasie niż obecne połączenia transgraniczne. Czasem rozbiórkę linii widać dopiero z okien samochodu pokonującego nową szosę.
Chcielibyśmy kontynuować z szeregiem edycji lokalnych i regionalnych, tytuły gromadziliśmy od dłuższego czasu. Nie jesteśmy jednak w stanie sfinansować tylu tytułów na rynek wyższy, z jakimi chcielibyśmy wystartować. Nasze wydawnictwo jest przeznaczone dla posłów i senatorów i publikuje prace ekonomiczne i inne. Niemniej, koszty tych działań wydawniczych przerastają nasze możliwości, i zmuszeni będziemy zamknąć część redakcyjną z końcem miesiąca, oferując jedynie przedruki treści. Prosimy o wsparcie.
Adam Fularz
Gazeta Poselska i Instytut Ekonomiczny
Wybierz cenę banneru

Wybierz cenę banneru

Wybierz kwotę

By


Readers Comments (0)