ekologia

Problemy społeczne – potrzeba samochodu; moda czy konieczność

0 Comments

Transport  w USA w początkach eksplozji motoryzacji masowej,
fot. archium

(przesłanki psychologiczno – socjologiczne)

Samochód osobowy spowodował rewolucję w świadomości społecznej.

Badania przeprowadzone w Austrii wskazały, że wielu użytkowników samochodu osobowego nie za bardzo potrafi uzasadnić celowości jego użytkowania zamiast roweru czy też
komunikacji zbiorowej. Z kolei inne źródła wskazują , że samochód spowodował pojawienie się nowych bardzo subiektywnych odczuć jego użytkownika. Wśród tych odczuć użytkownika samochodu wyróżnia się następujące: poczucie wolności,
zaspokojenie marzenia, spełnianie przyjemności, poczucie niezależności, poczucie
prędkości, snobizm itp. Doznania te w sposób niezwykle efektywny wykorzystują
reklamy samochodów. Odczucia te wymykają się z możliwości ich racjonalnego
skwantyfikowania np. dla celów modelowania ruchu. Racjonalne czynniki nie mogą
dotrzeć do świadomości społecznej, stąd dużą rola spoczywa na systemie edukacji.

CYTAT ZA „Alternatywna polityka transportu w Polsce wg zasad ekorozwoju, 1999”

By


Readers Comments (0)