parki » perły województwa » przyroda » Wokół Zielonej Góry » zimna woda

Podzielonogórskie cuda przyrody- rezerwat Zimna Woda

1 Comments

Rezerwat Przyrody Zimna Woda jest położony ledwie kilka km od granic miasta, przy południowej „obwodnicy” Zielonej Góry, obchodzącej nasze miasto od południa. Nie są to specjalnie uczęszczane okolice, stąd i rezerwat jest raczej nieznany.

Ów rezerwat to wielki świerkowy las, ale las bardzo wielkich świerków. Jest takich lasów w podzielonogórskich lasach miejskich kilka, ale tylko ten obszar objęto ochroną. Istotnie, jest to chyba las największych świerków.

Jak podają encyklopedie, rezerwat

„został utworzony w 1959 roku na powierzchni 31,55 ha. W 1989 roku powiększono
go do 88,69 ha. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu lasu liściastego typu
olszowego, naturalnego pochodzenia. Przedmiotem ochrony jest typowy łęg
jesionowo-olszowy. (…) Granicą rezerwatu biegnie niebieski szlak turystyczny,
który daje możliwość bezpośredniego kontaktu z unikalną roślinnością. Przez
rezerwat przechodzi także „droga prezydenta” zwana też „drogą królewską”, wzdłuż
której rosną potężne dęby i jesiony”

Teraz w ogóle widzę że przeszliśmy się szlakiem turystycznym prowadzącym granicą owego terenu. Na drogę królewską nie trafiliśmy.


Mapa dotarcia do rezerwatu:


Pokaż Rezerwat przyrody Zimna Woda na większej mapie

By


Readers Comments (1)

  1. Anonymous says:

    Piękny jest ten rezerwat i zapraszam do spacerów 🙂