historia. » klenica » perły województwa » starożytności » Terra Lebus » Ziemia Lubuska

Ofiary z dzieci wykopane w Wale Klenickim. Prasłowiański gród nad Odrą.

0 Comments

Mapa dojazdu do Klenicy:

Wyświetl większą mapę

O znaleziskach starych garnków i szkieletów ofiar z dzieci w Wale Klenickim chciałem kiedyś już napisać, ale nie znalazłem literatury w języku polskim. Dostępne są praktycznie tylko dokumenty w jęz. niemieckim.

Garnki tu znalezione datuje się na VII wiek naszej ery. A więc okres wielkiej wędrówki ludów, kiedy to z tych ziem wywędrowały plemiona germańskie a przybyły słowiańskie.

Badacze starych garnków i skorup twierdzą, jak niejaki p. Petersen, że znaleziska w Klenicy potwierdzają tezę o tym że ceramika wczesnych Słowian bezpośrednio nawiązuje do ceramiki plemion Wandalów z okresu Wielkiej Wędrówki Ludów. Podaje się że jest to znalezisko unikalne i jedyne w swoim rodzaju. Jest to najstarsze znalezisko słowiańskich śladów na tych ziemiach. Inne znaleziska datowały rozpoczęcie się kultury słowiańskiej o stulecie później.

Inne ciekawe odkrycia przedwojennej archeologii na tych ziemiach to wał grodziska w Popęszycach k. Nowej Soli, również zasiedlonego od VII wieku n.e. O randze znaleziska niech znaczy fakt że od tamtego czasu całą kulturę tych ziem tamtego okresu określano mianem tornowsko- klenickiej.

Znaleziono tam też ofiary z dzieci. Jak donosi portal „Racjonalista.pl”:

Bogato i intrygująco prezentują się znajdywane w 2007 r. tzw. ofiary zakładzinowe. Warto zacząć od Klenicy koło Bojadeł. Tam odkryto w grodzie wstępnie datowanym na IX w., należącym zapewne do plemienia Obrzan (pierwotnie obstawiano Dziadoszan), dwie ofiary zakładzinowe. Pod starszym umocnieniem wału odkryto dwie czaszki dziecięce, zaś pod wałem młodszym fragment poroża jelenia. Ponadto znajdowała się tam ceramika typu Tornow-Klenica. Ofiara zakładzinowa z dzieci to jedyny taki znany przypadek w Polsce z tego okresu.

Wg http://www.racjonalista.pl/doc.php/s,6125

L I T E R A T U R A

  1. Antosik Grzegorz, „Pogańskie praktyki Słowian w świetle odkryć archeologicznych w roku 2007”, on-line: www.racjonalista.pl/doc.php/s,6125
  2. Petersen, E.: „Der Burgwall von Kleinitz, Kr. Grünberg.” W: Altschlesien, rocznik. 7, S. 59-75.
  3. F. Biermann, A. Kieseler & D. Nowakowski „Neue Forschungen am Burgwall Kleinitz (Klenica, pow. zielonogórski) in Niederschlesien, Polen. Ein Vorbericht“ w EAZ, rocznik 49, 2008

Fotografie z przedwojennych „Heimatkalender” (kalendarzy ojczyźnianych):


By


Readers Comments (0)