historia. » Na starych fotografiach » ochla » zabytki » zamek

Jak to przed wojną zamek w Ochli wyglądał

0 Comments

Dolny Zamek w Ochli pod Zieloną Górą. Przedwojenne ryciny i rysunki.

wg Grünberger Hauskalender: Heimatkalender für die Kreise Grünberg und Freystadt auf das Jahr 1938

By


Readers Comments (0)